неделя, 16 март 2008 г.

Снимки от 14.03.2008

Снимки
дата: 14.03.2008
Научна здравна конференция
"Цьолиакията в българското съвременно общество"
х-л Витоша, София

Доц. Маринова д.м.
/модератор на цялата конференция/д-р Ярней Долинчек, Словения
В кафе паузата


Борислана, Хасково и Бистра, Плевен
Изключителна благодарност за помощта:)


Доклад на д-р Радка Тинчева, лектор д-р Д.Аваджиева, Клиника по генетикадоц. Стойнов
/Доц. Симеон Стойнов е началник на Клиниката по гастроентерология в МБАЛ “Царица Йоанна” и председател на Българско дружество по гастроентерология/

д-р Герова
/изнасяне на доклад за Глутеновата ентеропатия при възрастните/
Въпроси към докладчиците от
доц. Коприварова и доц. А.Радивенска
д-р Герова и доц. Стойнов вземат участие в дискусията


Каси Малея, Англия-България
(иниициатор и създател на фондация "Цьолиакия")


Видео и снимки от 15.03.2008 , Конференция за засегнати от цьолиакия


/Видео без звук/
д-р Ярней Долинчек обяснява какви са предимствата на новите видове диагностика, принципите на установяване на цьолиакия и др. Той е специализирал в тази област и често изнася лекции в Европа и Америка.


Място: ул. Кракра 11, София, Централен дом на архитекта
(началото)Професор СтефаноМартелоси изнася доклад на тема "Три отлично проучени случая на цьолиакия в Италия"


Асийдора Зайднер, прецедател и организатор на движение "Цьолиакия"д-р Борислана Димитрова, Хасково
(с изключително интересна история)

Здравна конференция "Цьолиакията в българското съвременно общество"

Дата: 14.03.2008

Лектори:

- д-р Ярней Долинчек, Университетска гастроентерологична клиника, Малибор, Словения
- проф. Стефано Мартелоси, Педиатрична клиника "Бурло Гарофоло, Триесте, Италия
- доц. Стойнов и д-р Герова, УМБАЛ "Царица Йоана", Клиника по гастроентерология, София
- доц. Лазарова, СБАЛД, Клиника по гастроентерология и генетика, София

Теми на докладите:
- Съвременна диагностика на цьолиакията, д-р Я.Долинчек
- Три медицински случая от практиката, проф. С.Мартелоси
- Генетика на цьолиакията, д-р Радка Тинчева и д-р Д.Аваджиева
- Глутенова ентеропатия при възрастни, доц. Стойнов и д-р Герова

Модератор и съорганизатор:
- доц. Маринова, УМБАЛ, София


Спонсор на проявата Schar-Italy
Координатори за България фирма "Море-А.С."


ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБЕН ВИДЕО ЗАПИС НА ПЪРВАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ЦЬОЛИАКИЯТА И ГЛУТЕНОВАТА ЕНТЕРОПАТИЯ!
/ДОКЛАДИТЕ НА д-р ДОЛИНЧЕК , д-р ГЕРОВА и
д-р Д.Аваджиева/